Lưu trữ Tag: Ứng dụng của motor có thắng từ trong sản xuất

Các vấn đề xoay quanh motor có thắng từ cần biết

Motor có thắng từ là gì

Motor có thắng từ – Là thiết bị dùng để tạm dừng và giảm tốc độ quay của mô tơ. Mục đích cần đến bộ motor này là khi gặp các sự cố bất ngờ, mong muốn hệ thống dừng lại để đảm bảo an toàn cho người sử dụng chúng. Ngoài ra, với motor […]