Lưu trữ Tag: Một vài ứng dụng chính của mô tơ điện ba phase là:

Mô tơ xoay chiều ba phase là gì và nguyên lý vận hành ra sao?

Mô tơ điện xoay chiều ba pha

Mô tơ xoay chiều ba phase được ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp, khác với mô tơ điện xoay chiều 1 phase thường được dùng trong dân dụng. Tại sao lại có sự khác biệt đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm, cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của thiết […]