Lưu trữ Tag: Máy bơm chữa cháy có vai trò quan trọng ra sao?

Cách phân loại máy bơm chữa cháy và vai trò của máy bơm chữa cháy

Máy bơm chữa cháy – là loại máy bơm nước được dùng với mục đích cung cấp một lượng nước liên tục có công suất cao cho hệ thống sử dụng nước để chữa cháy. Đường ống hút nước của bơm chữa cháy được liên kết với một đường ống nước ngầm hay một nguồn tĩnh. […]