Lưu trữ Tag: Hộp số CVT

Hộp số vô cấp khác hộp số có cấp như thế nào?

Hộp số có cấp AT

Hộp số vô cấp khác hộp số có cấp như thế nào ? Thông qua tên gọi chắc hẳn chúng ta đã có thể thấy được sự khác biệt của hai loại hộp sô này. Tuy nhiên để tìm hiểu rõ hơn về những sự khác biệt này chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! […]