Lưu trữ Tag: Động cơ Phanh

Vai trò thắng từ motor? phạm vi và nguyên lý hoạt động của nó

Thắng từ động cơ

Động cơ không đồng bộ ba pha biến đổi năng lượng điện thành cơ năng, khi dừng máy rôto của động cơ thường quay tự do trong một khoảng thời gian thì dừng hẳn do quán tính. Trong nhiều trường hợp, chúng ta cần phải dừng động cơ ngay sau khi ngắt điện, và Thắng […]