Motor điện 3 pha 3KW 4HP

Motor điện 3 pha 3KW 4HP gồm có 4 tốc độ vòng quay:

  • Motor điện 3 pha 4HP 4 ngựa 3Kw 4 cực điện, tốc độ 1400 – 1500 vòng/phút
  • Mô tơ điện 3 pha 4HP 3Kw 2 cực điện, tốc độ 2800 – 2900 – 3000/vòng phút
  • Motor điện 3 pha 4HP 3Kw 6 cực điện, tốc độ 900 – 1000 vòng/phút
  • Mô tơ 3 pha 4Hp 3Kw 8 cực điện, tốc độ 700 – 720 vòng/phút

Điện áp: 3 pha 220/380V

Hiệu: JUMAR – Công nghệ Đức