Motor điện 3 pha 37KW 50HP

Động cơ điện 3 pha điện áp 380/660V công suất 37KW, 38KW 50HP

Motor điện 3 pha 37KW 50HP gồm có 4 tốc độ vòng quay:

  • Động cơ điện 3 pha 50HP  50 ngựa 37KW, 38KW 2 cực điện, tốc độ 2800 – 3000 vòng /phút
  • Động cơ điện 3 pha 50HP 50 ngựa  37KW, 38KW 4 cực điện, tốc độ 1400 – 1450- 1500 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 pha 50HP 50 ngựa 37KW, 38KW 6 cực điện, tốc độ 900 – 960 – 1000 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 pha 50HP  50 ngựa 37KW, 38KW 8 cực điện, tốc độ 700  – 720 – 750 vòng/phút