Motor điện 3 pha 250KW 340HP

Động cơ điện 3 pha công suất 250KW 340HP điện áp 380/660V

Motor điện 3 pha 250KW 340HP gồm có các tốc độ quay:

  • Động cơ điện 3 pha 250KW 340 ngựa  2 cực điện, tốc độ quay 2900 vòng/phút
  • Mô tơ điện 3 pha 250KW 340 ngựa   4 cực điện, tốc độ quay 1450 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 pha 250KW 340 ngựa  6 cực điện, tốc độ quay 960 vòng/phút