Motor điện 3 pha 200KW 270HP

Động cơ điện 3 pha công suất 200KW 270HP điện áp 380/660V

Motor điện 3 pha 200KW 270HP gồm có các tốc độ quay:

  • Động cơ điện 3 pha 270 ngựa 200KW 6 cực điện, tốc độ quay 960 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 pha 270 ngựa 200KW 8 cực điện, tốc độ quay 720  vòng/phút
  • Động cơ điện 3 pha 270 ngựa  200KW 4 cực điện, tốc độ quay 1450 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 pha 270 ngựa 200KW 2 cực điện, tốc độ quay 2900 vòng/phút