Motor điện 3 pha 2.2KW 3HP

Motor điện 3 pha 2.2KW 3HP: 220/380V

Mô tơ điện 3 Pha 2.2KW 3HP có các tốc độ được sử dụng phổ biến:

  • Mô tơ điện 3 Pha 2.2KW 3HP 2 cực điện (tốc độ 2800 – 3000 vòng/phút)
  • Mô tơ điện 3 Pha 2.2KW 3HP 4 cực điện (tốc độ 1400 – 1500 vòng/phút)
  • Mô tơ điện 3 Pha 2.2KW 3HP 6 cực điện (tốc độ 900 – 1000 vòng/phút)
  • Mô tơ điện 3 Pha 2.2KW 3HP 8 cực điện (tốc độ 700 – 750 vòng/phút)