Motor điện 3 pha 18.5KW 25HP

Động cơ điện 3 pha điện áp 380/660V công suất 18.5KW 25HP

Motor điện 3 pha 18.5KW 25HP gồm có 4 tốc độ vòng quay:

  • Động cơ điện 3 pha 25HP 18.5KW 2 cực điện, tốc độ 2800 – 3000/vòng phút
  • Động cơ điện 3 pha 25HP 25 ngựa  18.5KW 4 cực điện, tốc độ 1400 – 1450- 1500 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 pha 25HP 25 ngựa 18.5KW 6 cực điện, tốc độ 900 – 960 – 1000 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 pha 25HP 18.5KW 8 cực điện, tốc độ 700  – 720 – 750 vòng/phút