Motor điện 3 pha 0.55KW 0.75HP

Điện áp các loại motor điện 3 pha 0.55KW 0.75HP: 220/380V

Mô tơ điện 3 Pha công suất 0.55KW 0.75HP có các tốc độ được sử dụng:

  • Mô tơ điện 3 Pha công suất 0.55KW 0.75HP 2P, 2 cực điện (tốc độ 2800 – 3000 vòng/phút)
  • Mô tơ điện 3 Pha công suất 0.55KW 0.75HP 4P, 4 cực điện (tốc độ 1400 – 1500 vòng/phút)
  • Mô tơ điện 3 Pha công suất 0.55KW 0.75HP 6P, 6 cực điện (tốc độ 900 – 1000 vòng/phút)
  • Mô tơ điện 3 Pha công suất 0.55KW 0.75HP 8P, 8 cực điện (tốc độ 700 – 750 vòng/phút)