Motor điện 1 pha 2.2KW 3HP

Motor điện 1 pha 2.2KW 3HP: 220V

Motor Điện 1 pha 3 ngựa 2.2KW 3HP có các tốc độ sử dụng phổ biến:

  • Mô tơ Điện 1 pha 3 ngựa 2.2KW 3HP 2 cực điện có tốc độ tương đương 2900 vòng/phút
  • Motor Điện 1 pha 3 ngựa 2.2KW 3HP  4 cực điện có tốc độ tương đương 1450 vòng/phút