Motor điện 1 pha 0.37KW 0.5HP

Điện áp các loại motor điện 1 pha 0.37KW 0.5HP: 220/380V

Mô tơ Điện 1 pha 0.37KW, 0.4KW – 0.5HP có các tốc độ được sử dụng phổ biến:

  • Mô tơ Điện 1 pha 0.37KW, 0.4KW – 0.5HP 2 Poles – 2 cực điện (tốc độ quay 2800 – 3000 vòng/phút)
  • Motor Điện 1 pha 0.37KW, 0.4KW – 0.5HP 4 Poles – 4 cực điện (tốc độ quay 1400 – 1500 vòng/phút)