Motor điện 3 pha 7.5KW 10HP

Motor điện 3 pha 7.5KW 10HP gồm có 4 tốc độ vòng quay:

  • Động cơ điện 3 pha 10HP 7.5KW 2 cực điện, tốc độ 2800 – 3000/vòng phút
  • Động cơ điện 3 pha 10HP 10 ngựa  7.5KW 4 cực điện, tốc độ 1400 – 1450- 1500 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 pha 10HP 7.5KW 6 cực điện, tốc độ 900 – 960 – 1000 vòng/phút
  • Động cơ điện 3 pha 10HP 7.5KW 8 cực điện, tốc độ 700  – 720 – 750 vòng/phút