Motor điện 3 pha 3.7KW 5.5HP

Động cơ điện 3 pha điện áp 380/660V công suất 3.7KW, 4KW 5.5HP

Motor điện 3 pha 3.7KW 5.5HP gồm có 4 tốc độ vòng quay:

  • Mô tơ điện 3 pha 5.5HP 3.7KW, 4KW 2 cực điện, tốc độ 2800 – 2900 – 3000/vòng phút
  • Motor điện 3 pha 5.5HP 5.5 ngựa 3.7KW, 4KW 4 cực điện, tốc độ 1400 – 1500 vòng/phút
  • Motor điện 3 pha 5.5HP 3.7KW, 4KW 6 cực điện, tốc độ 900 – 1000 vòng/phút
  • Mô tơ 3 pha 5.5HP 3.7KW, 4KW 8 cực điện, tốc độ 700 – 720 vòng/phút