Motor điện 3 pha 1.1KW 1.5HP

Điện áp các loại motor điện 3 pha 1.1KW 1.5HP: 220/380V

Mô tơ điện 3 Pha công suất 1.1KW – 1.5HP có các tốc độ được sử dụng:

  • Mô tơ điện 3 Pha công suất 1.1KW – 1.5HP 2P – 2 cực điện (tốc độ quay 2800 – 3000 vòng/phút)
  • Mô tơ điện 3 Pha công suất 1.1KW – 1.5HP 4P – 4 cực điện (tốc độ quay 1400 – 1500 vòng/phút)
  • Mô tơ điện 3 Pha công suất 1.1KW – 1.5HP 6P – 6 cực điện (tốc độ quay 900 – 1000 vòng/phút)
  • Mô tơ điện 3 Pha công suất 1.1KW – 1.5HP 8P – 8 cực điện (tốc độ quay 700 – 750 vòng/phút)