HỘP SỐ GIẢM TỐC NMRV 110

Hộp số giảm tốc có các tỷ số truyền(Ratio): 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/100

Hộp số giảm tốc NMRV được lắp được với motor dạng mặt bích thông thường (B5) và mặt bích nhỏ (B14), trục ra là trục âm, trục dương, hoặc bích ra vuông góc….