Hộp giảm tốc trục vít WP – 60

Size 60 gồm: WPS, WPA, WPX, WPO, WPDS, WPDA, WPDO, WPDX

Các tỉ số truyền: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60