Giảm tốc 3 pha 7.5KW 10HP

Giảm tốc 3 pha 7.5KW 10HP sử dụng điện áp 3 pha 380/660V

  • Ratio / Tỉ số truyền: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200
  • Đường kính cốt giảm tốc: 60mm