Giảm tốc 3 pha 1.5KW 2HP

Giảm tốc 3 pha 1.5KW 2HP sử dụng điện áp 3 pha 220/380V

  • Ratio (Tỉ số truyền): 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200
  • Đường kính trục giảm tốc: 32mm, 40mm