Giảm tốc 1 pha 2.2KW 3HP

Giảm tốc 1 pha 2.2KW – 3HP chạy  điện áp 1 pha 220V ( Điện dân dụng gia đình )

  • Tỉ số truyền: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200
  • Đường kính cốt giảm tốc: 40mm, 50mm