Giảm tốc 1 pha 0.4KW 0.5HP

Giảm tốc 1 pha 0.4KW 0.5HP chạy điện áp 1 pha 220V ( Điện dân dụng gia đình )

  • Ratio / Tỉ số truyền: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200
  • Đường kính cốt/ trục giảm tốc: 22mm, 28mm, 32mm