Bộ giảm tốc Mini 25 30W

Bộ giảm tốc Mini 25-30W là motor có hộp giảm tốc mini (nhỏ) để làm giảm đi tốc độ vòng quay của động cơ

Đa dạng tỉ số truyền/ ratio từ 3 – 10.000 kèm thêm hộp điều chỉnh tốc độ giảm tốc