Bộ giảm tốc Mini 140W

Bộ giảm tốc Mini 140W là motor có hộp giảm tốc mini (nhỏ) để làm giảm đi tốc độ vòng quay của động cơ

Đa dạng tỉ số truyền/ ratio từ 3 – 10.000 kèm thêm hộp điều chỉnh tốc độ giảm tốc