Hướng dẫn mua hàng

Những bước để đặt hàng online như:

Bước 1: Tìm kiếm, xem xét và lựa chọn sản phẩm tại trang web giamtoc3pha.com

Bước 2: Thêm vào giỏ hàng những mặt hàng muốn mua

Bước 3: Nhấn vào giỏ hàng để kiểm tra và điền những thông tin

Bước 4: Lựa chọn cách thức để thanh toán sản phẩm mà quý khách mong muốn

Bước 5: Nhấn đặt hàng để hoàn thành việc đặt hàng tại công ty chúng tôi nhé!

Liên hệ: 0908.993.489